Omgaan met negatieve reacties van een ander

Geplaatst op 06 april 2019

Nadat ik deze week bezig geweest ben met het thema ‘nee zeggen’ heb ik gemerkt dat aan datnee zeggen vaak een negatief gevoel vast hangt. Dat negatieve gevoel van afwijzen kan ons ernstig belemmeren. We krijgen het gevoel geen keuze te hebben, want het ja zeggen doet ons zelf te kort terwijl als we nee zeggen het gevoel hebben de ander te kort te doen.

 

Ons eigen negatieve gevoel kunnen we, als we dat oefenen, sturen. Maar hoe zit dat met negatieve gevoelens die we van anderen krijgen? Wat als iemand iets tegen mij zegt dat ik als negatief ervaar? Hoe ga ik daar dan mee om?

 

Persoonlijk werd ik in het verleden meestal erg stil wanneer iemand kritiek uitte of zich negatief uitdrukte over mij. Een andere manier is boos worden. Verbaal je ongenoegen uiten waarbij je de negatieve gevoelens als een bal naar de ander terugkaatst. Beide manieren lossen uiteindelijk niks op en wakkeren het gevoel van onbehagen meestal juist aan.

Met ja zeggen doen we ons zelf te kort, terwijl we met nee het gevoel krijgen een ander te kort te doen.

In mijn eigen zoektocht naar het beter omgaan met deze emoties kwam ik een verhaal van Boeddha tegen. Boeddha stond bekend om zijn vermogen om op het kwaad te reageren met het goede.

Het verhaal gaat dat er een man was die over de reputatie van Boeddha hoorde. Hij besloot op reis te gaan om Boeddha te testen. Hij reisde mijlen en mijlen en toen hij bij Boeddha aankwam, schold hij hem langdurig uit. Hij beledigde hem en daagde hem uit.

Boeddha onbewogen als hij was, wendde zich tot de man en zei: “Mag ik u een vraag stellen?” De man reageerde met “Nou, wat?” Boeddha zei: “Als iemand u een geschenk aanbiedt en u weigert het te aanvaarden, aan wie behoort dat geschenk dan toe?”De man zei: “Dan behoort het tot de persoon die het heeft aangeboden.” Boeddha glimlachte: “Dat is juist. Dus als ik weiger uw misbruik te aanvaarden behoort het dan niet nog steeds bij u?” De man was sprakeloos en liep weg.

Als iemand u een geschenk aanbiedt en u weigert het te aanvaarden, aan wie behoort dat geschenk dan toe?

Erover nadenkende heeft Boeddha gelijk. Hoewel onze eerste reactie bij negatief gedrag van anderen boosheid is, helpt het niet. Vuur kan met immers niet met vuur bestrijden.

Nee zeggen op een verzoek van een ander hoeft zo ook geen boosheid of onrust op te wekken. Beiden kun je op een positieve manier benaderen. Boeddha kiest ervoor het gedrag van de ander niet toe te laten. Hij geeft het geschenk gewoon terug en de schenker van de loze woorden vertrekt met de staart tussen zijn benen. In dit verhaal was de man die Boeddha beledigde er ook op uit hem te testen. Boeddha doorzag dit juist nam zijn woorden niet in ontvangst.

 

In feiten is het niet in ontvangst nemen van deze woorden ook een vorm van nee zeggen. Deze manier geeft geen negatief gevoel. Je kunt er ook voor kiezen om aan degene die je beledigde te vragen het nog een keer goed uit te leggen omdat je nu het gevoel krijgt dat degene je beledigen wilt. Ook dan accepteer je de belediging niet. Je zegt nee tegen de persoon die tegenover je staat en ja tegen jezelf.

Het niet in ontvangst nemen van beledigende woorden is ook een manier van nee zeggen.

Het enkel weglopen uit de situatie helpt niet. Ik heb dat zelf zo ervaren. Het niet aanvaarden van beledigende woorden vergt oefening, maar iedereen kan het leren. Probeer het eens de volgende keer dat woorden van een ander negatieve gevoelens bij je oproepen. Sta er even bij stil, je gevoel mag er zijn. Maar maak dan een bewuste keuze wat ermee te doen.

 

Laat een opmerking niet sudderen in je gedachten. Leg hem naast je neer of vraag een verklaring voor de gekozen woorden aan de ander. Daarvoor hoef je niet boos te worden.

Het nare gevoel zal snel verdwijnen en legt geen beslag op je humeur. Geef het terug aan de ander, het is niet van jou.

Carin Smeets
Carin Smeets
Als coach en ervaringsdeskundige leer ik je hoe jij je eigen grenzen kunt beschermen. Binnen een paar weken ga jij beter naar je innerlijke zelf luisteren en op een liefdevolle krachtige manier nee zeggen zonder schuldgevoel.

Terug naar blog